Ring oss
026 - 10 00 87
Integritetspolicy & cookies

Varför ska jag läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur vi på Sushi City  (Sushi City i Gävle AB) samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig?

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla vår tjänst till dig, det inkluderar:

E-postadress

Namn

Adressuppgifter

Telefonnummer

Hur kommer ni använda min information?

I samband med registrering och beställning så behöver vi dina uppgifter för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Vi lagrar all information som anges vid beställning. Denna information behövs för att kunna vidhålla en trygg och funktionell tjänst. Det innefattar även information som har till syfte att förenkla för dig, såsom orderhistorik och statistik för vidareutveckling av tjänsten.

Vi kommer inte att samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.


Hur länge kommer ni att ha min information?

Vi har redovisningskrav som gör att vi behöver behålla en del av din information i upp till 8 år, därefter så kommer den att raderas. Information som vi använder för nyhetsbrevsutskick eller marknadsföring kommer att behållas fram till den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera från den.


Med vilka delar ni min information med?

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personal i vår verksamhet, för att kunna leverera de produkter du beställer och den service som du förväntar dig. Ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.


Tekniska underleverantörer

Den tekniska plattformen för sushiyama.se och möjligheten att beställa genom det vi kallar PreOrder är byggd via underleverantörer. Vi kan behöva dela din information med dessa, främst vid felsökning och för att kunna leverera tjänsten till dig.

Vi har säkerställt att våra underleverantörer inte använder din information till något annat än att tillhandahålla tjänsten till dig. 

Marknadsföring

Med ditt samtycke så delar vi en del av din information, oftast data som innehåller så få personuppgifter som möjligt, med följande marknadsföringstjänster.

Google

Vi använder Google Analytics för att få statistik på vår hemsida, vi delar din IP adress och ”device fingerprint” med Google. Vi delar även din plats för att du ska kunna hitta till närmaste restaurang.

Facebook

Vi delar information om att du har använt vår hemsida, Facebook använder sedan denna information för att visa reklam. Du kan ändra detta under dina Facebook inställningar.


Var har ni min information?

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen. 


Vilka är mina rättigheter?

Rätt till information
Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse

Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering

Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Dataportabilitet

Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Ta tillbaka samtycke

Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att kontakta oss via e-post eller genom att avprenumerera från ett utskick.

Klagomål

Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.


Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.


Uppdatering av denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy vid behov och kommer då publicera den på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast 20210101.


Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på sushicity.se@gmail.com